Toteutetut työmaat

Ähtärin Eläinpuisto

Karhu- ja pandatarhojen jätevesien käsittelyjärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 2017
Suodatuskenttä ja kosteikko. Toteutettu 3D mittaustekniikalla

Seinäjoen kaupunki

Asuntomessualueen vesistörakentaminen (Pruukinranta), 2015
ruoppaukset, venerannat ja uimaranta. Toteutettu 3D mittaustekniikalla

Kyrkösjärven turvelauttojen poistoa Pruukinrannasta asuntomessujen aikana, 2016
lauttojen siirto vastarannalle ja läjitys

YIT-Rakennus Oy / Infrapalvelut

Maantie 17623 Kellokorventien kevyenliikenteen väylän rakentaminen välille Alavus – Tuuri, 2016
Konetyöurakka, toteutus 3D-tekniikalla

Destia Oy

Lapua Simpsiön hotellialueen katujen vesi ja viemäröintikonetyö/putkiasentaja

Nurmo Kuusenlahti, 2010
palvelutalon viemäröinti, sadevesi- ja salojitustyöt

Nurmo ratasiltojen perustusten konetyötä, 2010

Karijoki, vesi- ja viemärilinjan konetyöt, 2009

Lammasnevan pumppaamoiden ja allastusten konetyötä, 2009

Seinäjoki, Heikkilänmäki jätevesiviemäröinnin konetyötä, 2008

Haukinevan pumppaamon ja allastusten maanrakennustyöt, 2008

KT 66 kevyenliikenteen maanrakennustyöt Alavus, Mäkisenmäki 2008

Mt 7056 Kaitavesi-Vaasan piirin raja maanrakennustyöt, 2008

Ämmälänkylän tien konetyöt, 2007

Seinäjoen lentoasema konetyötä, 2006

Mt 701 Renko – Honkakylä konetyötä, 2006

Alavuden kaatopaikan lopettamistyöt, 2005

 

Alavuden kaupunki

Alavudenjärven Huhtamäenpuiston rannan kunnostusruoppaus 2017
Ruoppausalue 11000 m², Hiekkarannan uusiminen 4500m²

Ponnenjärven laskeutusaltaiden kunnostusruoppaus 2017
Töysä

Kunnallisteknisiä rakennustöitä, 2015 – 2016
vesijohtolinja Töysä – Tuuri, Alavus as – Ritola

Alavudenjärvi Lahdenranta ruoppaus, 2012
13 000 m³

Miekkajärven pohjapadon rakentaminen, 2010

Alavudenjärvi Lahdenranta ruoppaus, 2011

Alavuden Tusanranta 1 ruoppaus, 2010

Alavuden Tusanranta 2 ruoppaus, 2010

Kunnallisteknisiä sekä tienrakennustöitä, 2010
(vesijohtolinjoja sekä sora/mursketoimituksia)
 Hirviharjuntie, Kauppaneuvoksentie

 

Kuortaneen kunta

Kuharannan ruoppaus, 2010
n. 40000m³

 

UPM

Metsäteiden rakennusta / mätästystä

 

Suomen metsäkeskus

KT 68 kokoomateiden rakentaminen Ähtäri – Lehtimäki, 2007
liittymien poistot

VT 19 kokoomateiden rakentaminen Seinäjoki – Lapua, 2006-07

Metsätien rakennusta / metsäojitusta

 

Ely-Keskus

Jurvan Levajoen kunnostusruoppaus 2018
Toteutus 3D mittaustekniikalla

Luopajärven Tappikoski, louhevahvistus 2017
Reunavallin sortuman korjaus 100m:n matkalta. Toteutus 3D mittaustekniikalla

Valkiajärven kunnostusruoppaus Jalasjärvi / Peräseinäjoki 2015-2016
Ruoppaus 22000m³ / patopengerrys 600m. Toteutus 3D mittaustekniikalla

Luopajärven tulvasuojelun 2-vaihe Jalasjärvellä, 2013-2014
Toteutus 3D mittaustekniikalla

Sulkavankylän kuivausojitus, 2012
40000m³/10km

Purmojärven kunnostus 3 vaihe, 2011
Pohjapato, kosteikko, ruoppausta 60000 m³

Jalasjärven Hirvijärven kunnostuksen 1 vaihe, 2010
toteutettu 3D mittaustekniikalla

Tiisjärven kunnostus Hirvijärven allastusten konetyö, 2009-2010

Ponnejärven 2 vaiheen ruoppaus, 2007

 

Vapo

Riihinevan kosteikko, 2012
3 ha 

 

Hankkeet

Leipäpuron luonnonhoitohanke, 2018 – 2020
1 kosteikko 1,3ha, 1 pohjapato / 35m koskiosuuden teko

Kalajaisjärven luonnonhoitohanke, 2018 – 2019
15 pohjapatoa, ojan louhevahvistusta 40m

Saarijärven Kuorejärven luonnonhoitohanke, 2017 – 2019
1 pohjapatosarja, 2 laskeutusallasta, 2 virtaumansäätöpatoa, 250m ojan vahvistamista

Ähtärin Kolunjoen luonnonhoitohanke, 2014 – 2016
1 kosteikko, 1 pintavalutuskenttä, 87 pohjapatoa, 35 laskeutusallasta

Jalasjärven Susinevan luonnonhoitohanke, 2013 – 2014
2 kosteikkoa, 14 lieteallasta, 10 pohjapatoa

Latojoen-Unkapuron luonnonhoitohanke, 2010-2011
2 kosteikkoa, 12 lieteallasta, 42 pohjapatoa 

Kattelusjärven ympäristön talouksien jätevesien käsittely hanke
9 vakituista asuntoa, 8 kesäasuntoa

ISS CLEARWATER (Iso-Soukkajärvi)
Sisältäen jätevesikäsittelyn maansuodatuksilla ja kaivolla toteutettuna. Hanke käsitti 13 vakituista asuntoa ja 31 vapaa-ajan asuntoa

Pyylammin pohjapato

Pajuluoman luonnonhoitohanke

Kaarankajärven luonnonhoitohanke

Iso-Vehkajärven luonnonhoitohanke

 

Yksityiset

Alavudenjärven kosteikko 2018 (Kirmanen)
Kosteikon koko n. 2,5 ha

Alavuden Saarijärven kosteikko 2018
Kosteikon koko n. 2 ha

Heini- ja Jäätteenluoman kunnostusperkaus 2018 (Lapua)
Kokonaispituus n. 9 km

Vuosittain useita rannan ruoppauksia pitkäpuomikoneella.

Alavuden Saarijärven kunnostusruoppausta, 2016 ja 2017
12 000 m³ + 15 000 m³

Riikku Rakenne Oy:n pihan laajennukset ja hallin rakennuksen pohjatyöt, 2010-2012
15 000 m², toteutettu 3D mittaustekniikalla

Ala-Heikkilä Kosteikko, 2013
1,5 ha

Maanrakennus Hautala Hakojärven kevyenliikenteen väylä, 2013
2 km, toteutus 3D mittaustekniikalla

Alavuden Lentokenttäsäätiön lentokentän perusparannus, 2013
toteutettu 3D mittaustekniikalla